TEKNOLOJİ | MÜHENDİSLİK | YAZILIM

Müşterilerinizin ihtiyaç ve beklentilerini takvim, maliyet ve kalite kısıtları içinde karşılayabilmeniz için, standart ve regülasyonlara uygunluk ve uyumu güvence altına alabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz kısa, orta ve uzun vadeli kabiliyetleri, uzun süreli istihdamın ve kontrolsüz büyümenin getireceği mali ve yönetsel riskleri almadan kazanmanızı sağlıyoruz.

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

Havacılık ve Uzay | Savunma | Enerji | Tarım Teknolojileri sektörleri başta olmak üzere Üretim, Sistem Geliştirme, Ürün Geliştirme ve AR-GE projeleri için sistem mühendisliği, sistem emniyeti mühendisliği, güvenilirlik ve idame edilebilirlik mühendisliği, test ve doğrulama mühendisliği, kalite mühendisliği, konfigürasyon mühendisliği, lojistik destek mühendisliği disiplinlerinde proje bazlı uzman iş gücü sağlıyoruz.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Projelerinizin, mevcut veya hedeflenen yönetim sistemlerinin sistem seviyesi gereksinimlere, iş tanımlarında verilen standart ve regülasyonlarda tanımlı süreç seviyesi gereksinimlere ve teknik şartnamelerde tanımlı ürün seviyesi gereksinimlere uygunluk ve uyumunu güvence altına almak için müşteri ve alt yüklenici/tedarikçi yönetimini de kapsayacak şekilde danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz.

EĞİTİM HİZMETLERİ

EĞİTİM HİZMETLERİ

Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri verdiğimiz bilgi alanlarında yetkinlikleri kendi içinde kazanmak isteyen kurumlar için veya bu kurumlarda çalışmak isteyen bireyler için kurumlara özel, kişilere özel veya genel katılıma açık eğitimler düzenliyoruz. Eğitimlerin planlanması ve etkinliğinin izlenmesi süreçlerini yöneterek kurumsal ölçekte, proje ölçeğinde ve bireysel yetkinlik yönetimi hizmeti sağlıyoruz.

SÖZLEŞME UYUM PERFORMANSI

Sözleşme Uyum Performansı bir projeyi kurgulayan sözleşmenin gereklerine ne derecede uyulduğunun performansıdır. Bir projenin başarısı yalnızca sağlanan ürünün teknik gereksinimlerini sağlamasıyla ölçülemez. Proje boyunca uyulması gereken usuller, takip edilmesi gereken standartlar ve kanuni veya sektörel kısıtlar da söz konusudur. Genel olarak kapsamlı sözleşmeler ana metin ve ekleriyle birlikte üç seviye gereksinim içerir. Yönetim Sistemi Seviyesi

TESLİMAT PERFORMANSI

Teslimat performansı her bir faaliyet, proje veya organizasyon için teslim edilecek çıktıların (deliverables) performansıdır. – Bu çıktıların müşterileri, dış müşteriler olabildiği gibi iç müşteriler de olabilir. – Teslim edilecek çıktılar birden fazla aşamada farklı olgunluk seviyelerinde ve tekrar tekrar üretiliyor olabilir. – Teslim edilecek çıktılar hiyerarşik bir yapıda birbirini tamamlayan biçimde hammadde, yarı mamul veya