SÖZLEŞME UYUM PERFORMANSI

Sözleşme Uyum Performansı bir projeyi kurgulayan sözleşmenin gereklerine ne derecede uyulduğunun performansıdır.

Bir projenin başarısı yalnızca sağlanan ürünün teknik gereksinimlerini sağlamasıyla ölçülemez. Proje boyunca uyulması gereken usuller, takip edilmesi gereken standartlar ve kanuni veya sektörel kısıtlar da söz konusudur.

Genel olarak kapsamlı sözleşmeler ana metin ve ekleriyle birlikte üç seviye gereksinim içerir.

Yönetim Sistemi Seviyesi Gereksinimler:

Ana sözleşme metninde yer alan gereksinimlerdir. Bir projenin gerçekleştirilmesi için belirlenen hiyerarşik olarak en üst seviye çerçeveyi tanımlayan gereksinimler bu kapsamda değerlendirilir.

Örnek: Projenin gerçekleştirilmesi için AS 9100 veya AQAP 2310 Yönetim Sistem Standartlarına uyumlu bir yönetim sistemine sahip olmak,

Örnek:  Kabul faaliyetinin Müşteri tarafından oluşturulacak bir kabul heyeti tarafından gerçekleştirilmesi için şartlar,

Örnek: Uyuşmazlıklarda hangi mahkemelerin yetkili olacağına dair şartlar.

Süreç Seviyesi Gereksinimler:

Ana sözleşme metninin ekinde yer alan İş Tanımı  (SOW) gereksinimleridir. Bir projenin gerçekleştirilmesi için ana iş bileşenlerini ve bu işleri gerçekleştirirken uygulanacak süreçlerin hangi standartlara uygun olması gerektiğini tanımlayan gereksinimler bu kapsamda değerlendirilir.

Örnek: Sertifikasyon olan projelerde sistem geliştirme için ARP 4754, Yazılım geliştirme için DO-178, Donanım geliştirme için DO-254 uyumu,

Örnek:  Sistem Mühendisliği çalışmaları için ISO 15288 veya MIL-STD-499 standartlarına uyum,

Örnek: Konfigürasyon Yönetimi için EIA 649 veya MIL-STD-973 standartlarına uyum.

Ürün Seviyesi Gereksinimler:

Ana sözleşme metninin ekinde yer alan Teknik Şartname gereksinimleridir. Proje boyunca ve proje sonunda teslim edilecek ürünün fiziksel ve fonksiyonel özellikleri ile bunları tamamlayıcı şekilde performans, güvenilirlik, idame edilebilirlik, emniyet vb. karakteristiklerini tanımlayan gereksinimler bu kapsamda değerlendirilir.

Örnek: Bir uçağın çıkabileceği en yüksek irtifa,

Örnek: Bir sistemin taşınabilirliği için uyması gereken boyutsal sınırlamalar,

Örnek: Bir sistemin hangi çevresel koşullarda görev yapacağı ile ilgili şartlar.

Sözleşme Uyum Performansı izleme için yapılması gereken faaliyetler asgari düzeyde aşağıdaki şekilde uygulanabilir.

1. Adım: Sözleşme ve eklerini inceleyerek Sistem, Süreç ve Ürün seviyesi gereksinimleri belirleyin.

Tüm sözleşme metinlerinde gereksinimler süreklilik gösteren veya belli koşullar gerçekleştiğinde yapılması gereken gereksinimler içerir. Bu metinler aynı zamanda açıklamalar başlıklar gibi yardımcı unsurlar da içerir.

2. Adım: Gereksinimler için Uyum/Uygunluk yöntemlerini (MoC) ve Uyum/Uygunluk kanıtlarını (PoC) belirleyin.

Belirlenen yöntemler ile doğrulanan kanıtlar sözleşmeye uyumunun izlenebilmesini sağlayacaktır. Kanıtların varlığı ve uygunluğu iki farklı konudur. İstenirse ayrı ayrı takip edilebilir. Gereksinimlerin ne kadarlık  bir kısmının karşılandığı bilgisi fikir verse de aslında karşılanmayan gereksinimlerin her biri müstakil olarak ele alınmalı ve sorunlar belirlenmelidir.