SÖZLEŞME UYUM PERFORMANSI

Sözleşme Uyum Performansı bir projeyi kurgulayan sözleşmenin gereklerine ne derecede uyulduğunun performansıdır. Bir projenin başarısı yalnızca sağlanan ürünün teknik gereksinimlerini sağlamasıyla ölçülemez. Proje boyunca uyulması gereken usuller, takip edilmesi gereken standartlar ve kanuni veya sektörel kısıtlar da söz konusudur. Genel olarak kapsamlı sözleşmeler ana metin ve ekleriyle birlikte üç seviye gereksinim içerir. Yönetim Sistemi Seviyesi

TESLİMAT PERFORMANSI

Teslimat performansı her bir faaliyet, proje veya organizasyon için teslim edilecek çıktıların (deliverables) performansıdır. – Bu çıktıların müşterileri, dış müşteriler olabildiği gibi iç müşteriler de olabilir. – Teslim edilecek çıktılar birden fazla aşamada farklı olgunluk seviyelerinde ve tekrar tekrar üretiliyor olabilir. – Teslim edilecek çıktılar hiyerarşik bir yapıda birbirini tamamlayan biçimde hammadde, yarı mamul veya