KURUMSAL KALİTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ

 • ISO 9001, AS 9100, AQAP 2110, AQAP 2310 standartlarının gerektirdiği Yönetim Sistemi Dokümantasyonunun hazırlanması/güncellenmesi;
 • Risk Yönetimi;
 • Kalite Politikasının, Kalite Hedeflerinin ve Stratejilerin Yönetimi;
 • Çalışanların Eğitim ve Yetkinliklerinin Yönetimi;
 • Proje Kalite Yönetimi;
 • Uygunsuzluk ve Problem Yönetimi;
 • İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme;
 • İç Denetim;
 • Yönetim Gözden Geçirme;
 • Düzeltici İşlem Yönetimi;
 • Sürekli İyileştirme Yönetimi;

TEDARİKÇİ PERFORMANS YÖNETİMİ HİZMETLERİ

PROJE GÖZETİM VE KONTROL HİZMETLERİ

ÖZEL MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

EĞİTİM HİZMETLERİ