SÖZLEŞME UYUM PERFORMANSI

Sözleşme Uyum Performansı bir projeyi kurgulayan sözleşmenin gereklerine ne derecede uyulduğunun performansıdır. Bir projenin başarısı yalnızca sağlanan ürünün teknik gereksinimlerini sağlamasıyla ölçülemez. Proje boyunca uyulması gereken usuller, takip edilmesi gereken standartlar ve kanuni veya sektörel kısıtlar da söz konusudur. Genel olarak kapsamlı sözleşmeler ana metin ve ekleriyle birlikte üç seviye gereksinim içerir. Yönetim Sistemi Seviyesi