TESLİMAT PERFORMANSI

Teslimat performansı her bir faaliyet, proje veya organizasyon için teslim edilecek çıktıların (deliverables) performansıdır. – Bu çıktıların müşterileri, dış müşteriler olabildiği gibi iç müşteriler de olabilir. – Teslim edilecek çıktılar birden fazla aşamada farklı olgunluk seviyelerinde ve tekrar tekrar üretiliyor olabilir. – Teslim edilecek çıktılar hiyerarşik bir yapıda birbirini tamamlayan biçimde hammadde, yarı mamul veya